Phần mềm quản lý vận tải GContainer

Phần mềm quản lý vận tảiTối ưu hóa việc xếp xe
– Tự động đề xuất phương án xếp xe hợp lý và tối ưu.
– Hiển thị lịch sử các chuyến xe của từng đầu xe và toàn đội xe từ đầu tháng/năm.
– Phân tích đánh giá năng suất khai thác của từng đầu xe và toàn đội xe hàng tháng/năm.
Quản lý lương tài xế
– Đáp ứng việc tính lương tài xế, phụ xế theo nhiều cách tính thông dụng: khoán theo chuyến, khoán theo tuyến đường, theo thời gian…
– Theo dõi các khoản tạm ứng, phụ cấp cho tài xế, phụ xế theo từng chuyến.

Quản lý nhiên liệu
– Theo dõi nhật ký đỗ dầu chi tiết theo từng xe. Xây dựng định mức dầu theo tuyến đường.
– Hỗ trợ lập bảng định mức dầu theo tuyến đường, loại cont, loại xe.
– Cảnh báo các trường hợp tiêu hao vượt định mức dầu chi tiết của từng xe.
Theo dõi công nợ
– Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng chuyến xe của từng khách hàng.
– Theo dõi công nợ phải trả cho các nhà xe thuê ngoài chi tiết theo từng chuyến xe.
Quản lý hậu cần đội xe
– Quản lý chi tiết lý lịch, hồ sơ của xe và các chi tiết kỹ thuật.
– Quản lý xuất nhập tồn kho vật tư thiết bị của đội xe.
– Theo dõi cập nhật chi tiết lịch sử sửa chữa xe, lịch sử việc thay thế vỏ xe, bình xe, nhớt xe.
– Nhắc nhở lịch đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, lịch bảo dưỡng – bảo trì.

Tổng hợp, thống kê, phân tích theo nhiều góc độ.
– Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo khách hàng, tuyến đường, theo thời gian.
– So sánh đánh giá mức độ tăng giảm với kỳ trước, cùng kỳ năm trước.
– Phân tích đánh giá năng suất và các chỉ tiêu khai thác xe theo từng xe và toàn đội xe theo thời gian.
Quản lý đơn hàng
– Báo giá khách hàng.
– Nhập thông tin đơn hàng.
– Hiển thị thông tin đơn hàng.
Điều phối
– Lên kế hoạch và điều phối xe cho từng đơn hàng.
– Hiển thị thông tin điều phối, tình trạng vận chuyển từng đơn hàng.
Quản lý chi phí
– Chi phí liên quan đến vận chuyển từng đơn hàng như: Phí nâng, hạ, cầu đường, cược cont, phụ cấp tài xế…
– Phí sữa chửa, bảo trì xe, Romooc Quản lý định mức dầu cho từng đơn hàng Tiền ứng cho tài xế.
Lịch
– Hiển thị, cảnh báo và lên lịch bảo trì, bảo dưỡng, đăng kiểm cho xe, Rơmooc.
– Hiển thị và lên lịch gia hạn bằng lái cho tài xế.
Báo cáo
– Hệ thống báo cáo tổng hợp nhiều chiều giúp nhà quản lý thấy được tình hình hoạt động của Doanh nghiệp.
– Hệ thống báo cáo: Đơn hàng, điều phối, bảo dưỡng, chi phí trực tiếp, chi phí vận chuyển, phụ cấp tài xế… Báo cáo Doanh thu, lợi nhuận, chi phí theo từng xe. Doanh thu lợi nhuận, công nợ theo từng khách hàng…