Phần mềm quản lý nhân sự GHRM

1. Danh mục bàn làm việc

– Thông báo các biến động nhân sự trong quá trình quản lý nhân viên
– Các thông báo về tuyển dụng, hợp đồng, sinh nhật nhân viên…
– Danh sách nhân viên chưa nhập hợp.
– Danh sách nhân viên sắp hết hạn hợp đồng
– Danh sách nhân viên sắp sinh nhật trước 7 ngày
– Lịch phỏng vấn người dự tuyển trong 7 ngày
– Lược đồ biến động trong năm của phần mềm nhân sự

2. Quản lý tuyển dụng

– Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý nhân viên, lưu trữ, tìm kiếm, đánh giá, sàng lọc hồ sơ ứng viên.
– Quản lý công tác tuyển dụng theo quy trình hoàn chỉnh từ khâu lập kế hoạch -> tiếp nhận yêu cầu-> nhập thông tin ứng viên ->thi tuyển qua các vòng cho đến khi kết thúc đợt tuyển dụng-> chuyển ứng viên đạt kết quả sang trạng thái thử việc.

Chức năng của phân hệ tuyển dụng:
– Kế hoạch tuyển dụng:
+ Tạo đợt tuyển dụng, nội dung tuyển dụng, các vòng tuyển dụng, nội dung thi tuyển, kết quả thi tuyển…
– Quản lý đợt tuyển dụng:
+ Tạo mới và quản lý từng đợt tuyển dụng (mã đợt, vị trí tuyển, số lượng tuyển, ngày bắt đầu kết thúc tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng,..)
– Quản lý thông tin ứng viên:
+ Nhập thông tin ứng viên, hỗ trợ lấy thông tin ứng viên từ các nguồn: Website,.. tự động chuyển ứng viên, giữ ứng viên hoặc loại ứng viên có hồ sơ không đạt.
– Đánh giá ứng viên:
+ Lọc các ứng viên theo tiêu chí của nhà tuyển dụng đưa ra
– Kết quả và tiếp nhận:
+ Đánh giá ứng viên đạt và không đạt. Ứng viên đạt phần mềm hỗ trợ tạo hợp đồng thử việc và chuyển thông tin ứng viên sang hồ sơ nhân viên
– Hệ thống báo cáo và gửi email:
+ Báo cáo kết quả tuyển dụng, gửi email cảm ơn hay thư mời trúng tuyển đến ứng viên

3. Quản lý hồ sơ nhân viên

– Quản lý toàn diện thông tin của nhân viên từ ngày bắt đầu làm việc cho đến khi nghỉ việc.
– Mở rộng nhiều tiện ích về tìm kiếm hồ sơ,tìm kiếm thông tin người lao động một cách dễ dàng, nhanh chóng.
– Giao diện trực quan sinh động giúp người sử dụng dễ dàng trong quản lý.

Chức năng của phân hệ quản lý hồ sơ nhân viên:
– Quản lý hồ sơ nhân viên theo tất cả các tiêu chí:
+ Thông tin sơ yếu lý lịch của nhân viên
+ Chức vụ, phòng ban
+ Nhân viên chính thức, thử việc, nghỉ việc
+ Khen thưởng, kỷ luật
– Hỗ trợ nhiều báo cáo về thông tin nhân viên

4. Quản lý hợp đồng lao động

– Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý theo dõi về tình trạng hợp đồng của nhân viên, chế độ cho người lao động, phần mềm đưa ra các cảnh báo đến hạn nâng lương, hết hạn hợp đồng…
– Quản theo trình tự ký hợp đồng.
– Thiết lập lương theo hợp đồng.
+ Điều chỉnh lương, điều chỉnh phòng ban, điều chỉnh chức vụ
+ Lương chính, lương bảo hiểm, các khoản lương
+ Cho phép thiết lập thêm các phụ cấp khác ( tiền cơm, tiền xăng, tiền điện thoại…).
+ Cho phép import hợp đồng nhân viên thay đổi.
– Cảnh báo hết hạn hợp đồng ở bàn làm việc.
– Quản lý quá trình thay đổi phòng ban theo hợp đồng, lưu lại lịch sử
– Tự động thay đổi phòng ban theo lịch định sẵn.
– Báo cáo hợp đồng quản lý nhân viên.
+ In hợp đồng nhân viên ở nhiều tiêu chí: in danh sách hết hạn hợp đồng, danh sách hợp đồng theo trình tự…
+ Báo cáo nhân viên chuẩn bị hết hợp đồng theo ngày từ đến.
+ Xác đinh thứ tự ký loại hợp đồng kế tiếp.

5. Quản lý chấm công

– Là phân hệ chấm công nhưng được vận hành như một phần mềm quản lý chấm công chuyên nghiệp và có thể hoạt động riêng biệt
– Chấm công tự động hoặc kết nối với các thiết bị chấm công đã được thiết lập để lấy dữ liệu vào ra hàng ngày của nhân viên,tính toán thời gian vào ra, đi muộn về sớm, thời gian làm thêm giờ, cho phép sửa đổi bổ sung lần quẹt bù giờ hành chính cho nhân viên..

Chức năng của quản lý chấm công:
– Chấm công theo mã công , tính ra giờ làm, tính đi trễ về sớm.
– Chấm công theo hệ số lương, xếp loại lương theo (A,A1,A2,B,C…v.v).
– Tích hợp với máy chấm công, chọn hiển thị giờ vào ra (lấy từ máy chấm công hoặc tự nhập )
– Chấm công theo ca làm việc từ ca đơn giản đến phức tạp, tăng ca. Quản lý sắp ca làm việc cho nhân viên,phản ánh ca làm việc theo ngày từ đến
– Hoặc tự động chấm công(Chấm công theo mã công, tự động nhận ca từ giờ vào ra, tự động tính giờ làm, tự động tính đi trễ về sớm.)
– Chấm công bằng tay (Import ca làm việc hoặc sắp ca làm việc, import giờ vào ra hoặc lấy từ máy chấm công) tính công theo ca làm việc.
– Chấm công từ đơn xin nghỉ phép và phép năm
– Hỗ trợ màn hình điều chỉnh giờ công hàng loạt giúp quản lý chỉnh sửa công nhanh chóng
– Cập nhật từ các phụ cấp, thưởng – phạt, hoa hồng
– Hỗ trợ import bảng công, và các phụ cấp từ file excel giúp đưa dữ liệu đầu vào lên phần mềm một cách nhanh chóng.
– Tính công hàng loạt.
– Báo cáo công:
+ Theo mẫu có sẵn hoặc mẫu báo cáo công theo yêu cầu.
+ Theo từng nhân viên, theo phòng ban hoặc theo tổng thể
+ Báo cáo vào trễ, ra sớm, hoặc không có giờ công

6. Quản lý tính lương

– Là phân hệ tính lương nhưng được vận hành như một phần mềm tính lương chuyên nghiệp và có thể hoạt động riêng biệt
– Cho phép người dùng tự thiết lập các tham số tính lương, thiết lập công thức, nhập các hệ số, mức lương, mức thưởng… Vì vậy giúp cho người dùng tính lương có thể hoàn toàn chủ động và linh hoạt khi sử dụng.
– Tính toán chi tiết các loại lương trong danh mục loại lương như : tính lương theo thời gian, tính lương theo sản phẩm, tính lương làm thêm giờ, tính lương theo phụ cấp các loại…
– Mở rộng tiện ích như: Chỉ cần 1 thao tác người dùng sẽ gửi được phiếu lương đến email của từng nhân viên, hỗ trợ in phiếu lương nhanh.

Chức năng của phân hệ tính lương:
– Phần mềm tính lương từ ngày đến ngày không bắt buộc phải tính lương theo tháng cố định
– Quản lý thông số lương: Lập dự án chung, thiết lập tuần làm việc, thiết lập thông số lương hàng tháng, bảng phần trăm tính thuế,..
– Hình thức tính lương: Tính lương theo từng người, Tính lương theo từng phòng ban, Tính lương hàng loạt ( tất cả các phòng ban)
– Mốc tính thuế, thiết lập bảo hiểm (tính cho người nước ngoài, Việt Nam)
+ Dựa theo hợp đồng lao động với mức lương đóng bảo hiểm của từng nhân viên để tính bảo hiểm
+ Dựa vào mốc tính thuế, người phụ thuộc và các khoản trừ theo quy định để tính thuế cho từng nhân viên
– Phần mềm tính lương hỗ trợ gửi mail bảng lương cho nhân viên. Phần mềm có thể gửi mail từng người hoặc gửi mail hàng loạt cho nhân viên trong một lần gửi (giúp thao tác nhanh và không mất nhiều thời gian,..)
– Hỗ trợ in báo cáo lương
+ Báo cáo tổng lương – danh sách lương, Báo cáo lương theo phòng ban.
+ Báo cáo lương từng nhân viên, Bảng in lương chia nhỏ để phát cho từng nhân viên
+ Báo cáo lương nhân viên nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

7. Quản lý bảo hiểm

– Phần mềm quản lý báo cáo bảo hiểm.
+ Báo cáo bảo hiểm theo tháng.
+ Báo cáo bảo hiểm theo năm.
– Phần mềm quản lý báo cáo công đoàn phí.
+ Báo cáo công đoàn phí theo tháng.
+ Báo cáo công đoàn phí theo năm.
– Phần mềm quản lý báo cáo thu nhập cá nhân.
+ Báo cáo thu nhập cá nhân theo tháng.
+ Báo cáo thu nhập cá nhân theo năm.

8. Quản lý đánh giá và xếp loại

– Phần mềm quản lý nhân viên nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên: nhân viên biết được kết quả/hiệu quả lao động của mình và nhà quản lý xác định được các điểm cần cải tiến, bổ sung, quy hoạch nhân sự.
– Giúp lãnh đạo có cái nhìn bao quát : đánh giá được năng lực làm việc của nhân viên, làm cơ sở trả lương, thưởng cho nhân viên, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, sàng lọc nhân viên yếu kém, phát hiện nhân tài, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chính sách quản trị nguồn nhân lực.
– Đánh giá theo dõi sự tiến bộ của người lao động: thông qua các kỳ đánh giá, đánh giá được sự cải tiến và chất lượng, năng suất lao động, theo dõi được quá trình thăng tiến của người lao động.

Chức năng phân hệ quản lý đánh giá và xếp loại:
– Quản lý chỉ tiêu: tạo chỉ tiêu, duyệt chỉ tiêu
– Quản lý tổng hợp chỉ tiêu: xem danh sách chỉ tiêu, tổng hợp chỉ tiêu chưa gửi, xác nhận đánh giá…
– Danh mục – tham số đánh giá: quản lý danh mục điểm đánh giá, loại tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá, mức thưởng…
– Tổng hợp chỉ tiêu giữa năm: đánh giá từng nhân viên, danh sách chưa được đánh giá, thống kê số lượng theo tỷ lệ, xếp loại…
– Tổng hợp báo cáo: quản lý đánh giá từng nhân viên, theo phòng ban, danh sách chưa đánh giá, quá trình đánh giá nhiều năm, số lượng nhân viên theo xếp loại, danh sách nhân viên theo tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, kết quả xếp loại nhân viên trong nhiều năm…

9. Quản lý đào tạo

– Giúp quản lý toàn bộ quá trình đào tạo từ khâu lập kế hoạch, diễn biến, kết quả, chi phí…từ quản lý đợt đào tạo cơ bản đến đào tạo nâng cao.
– Là công cụ đắc lực hỗ trợ nhà quản lý sàng lọc và đưa ra các quyết định lựa chọn những thành viên ưu tú trong doanh nghiệp đề bạt thăng chức.
– Phần mềm quản lý đào tạo giúp lưu và theo dõi toàn bộ quá trình đào tạo tại doanh nghiệp gắn với từng nhân viên.

Chức năng phân hệ quản lý đào tạo:
– Phần mềm quản lý toàn bộ các khóa đào tạo
– Quản lý chi phí đào tạo của từng khóa học, từng nhân viên
– Định hướng đào tạo cho từng vị trí nhân viên
– Đánh giá kết quả đào tạo của từng nhân viên

10. Quản lý Công cụ dụng cụ

– Quản lý thông tin công cụ dụng cụ theo từng đơn vị , bộ phận sử dụng của một tổ chức theo mô hình phân cấp.
– Quản lý toàn bộ quy trình tăng CCDC, biến động CCDC như điều chuyển,sửa chữa, bảo hành, thanh lý, kiểm kê, quy trình đánh giá lại nguyên giá CCDC.
– Kết xuất ra các mẫu in biên bản tương ứng theo từng bước cụ thể trong các quy trình nghiệp vụ, các báo cáo tổng hợp theo quy định. Bến cạnh đó cũng cho phép người dùng thiết lập ra các biểu mẫu kết xuất báo cáo.

Chức năng phân hệ quản lý công cụ dụng cụ:
– Quản lý danh sách người dùng một cách chi tiết đến từng phòng ban/đơn vị.
– Quản lý quy trình tăng CCDC theo các hình thức khác nhau:
– Tăng theo dự án mua sắm, đầu tư xây dựng, xây dựng.
– Tăng do nhận điều chuyển , biếu tặng, trao đổi , góp vốn và tăng do các hình thức khác.
– Quản lý CCDC sử dụng mã,cho phép tra cứu và kiểm kê CCDC một cách nhanh chóng và chính xác.
– Chức năng tổng hợp báo cáo cho phép tổng hợp các báo cáo CCDC theo các mẫu biểu do Bộ tài chính và đơn vị quy định.
– Chức năng báo cáo động cho phép người dùng tự thiết lập các biểu mẫu báo cáo theo nhu cầu,tổng hợp dữ liệu CCDC và in ra báo cáo theo biểu mẫu đã thiết lập.
– Chức năng tìm kiếm nâng cao, cho phép tùy biến các điều kiện tìm kiếm thông tin CCDC, phục vụ các nhu cầu tìm kiếm, kết xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau.

11. Hệ thống báo cáo

– Hỗ trợ việc thống kê và in các mẫu báo cáo có sẵn về nhân sự, lương từng nhân viên, danh sách lương của toàn công ty, các mẫu bảo hiểm,..
– Xây dựng các báo cáo động theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, đây là tính năng nổi trội của hệ thống ứng dụng phần mềm nhân sự tiền lương.
– Với tính năng này, phần mềm nhân sự tiền lương sẽ cho phép người dùng tự thiết lập các biểu mẫu báo cáo một cách linh động theo yêu cầu thực tế.

Chức năng phân hệ báo cáo
– Hệ thống báo cáo gồm:
+ Báo cáo nhân viên đến trễ về sớm trong ngày
+ Báo cáo xem chấm công tất cả theo lịch: được tùy chọn mẫu báo cáo công và các thông số hiển thị trên bảng báo cáo công
+ Báo cáo phép năm nhân viên
+ Báo cáo nhân viên nâng cao: các mẫu báo cáo sinh nhật, khen thưởng, kỷ luật, nhân viên làm, nhân viên nghỉ, phụ thuộc, biến động nhân viên, tình hình thay đổi về lao động,..
+ Báo cáo hợp đồng nhân viên: các mẫu báo cáo tăng giảm lương theo hợp đồng, hết hạn hợp đồng, báo cáo thay đổi chức vụ, bộ phận, thay đổi lương,..
+ Báo cáo lương theo hàng tháng: các mẫu báo cáo lương tiền mặt, ngân hàng, danh sách lương,..theo tháng tính lương
+ Báo cáo bảo hiểm: các mẫu tham giam bảo hiểm, trích đóng bảo hiểm, kinh phí công đoàn, PIT theo tháng, theo năm,..