Phần mềm quản lý khách sạn GHotel

Phần mềm hệ thống quản lý khách sạn tổng thể
Phần mềm hệ thống quản lý khách sạn tổng thể

Tính năng
– Sử dụng offline trên máy tính nên dù có mất mạng thì phần mềm vẫn hoạt động bình thường.
– Quản lý online tình trạng phòng, báo cáo doanh thu, trực tiếp trên điện thoại,laptop mọi lúc mọi nơi.
– Quản lý theo thời gian thực của phần mềm và lễ tân không thể sửa được thời gian sử dụng phòng.
– Quản lý chặt chẽ nhân viên, nhật ký giao ca, sử dụng, tránh tối đa tình trạng nhân viên gian lận.
– Tích hợp phần cứng quản lý tự động thiết bị điện trong phòng giúp tiết kiệm điện năng.
– Chi phí thấp hơn so với sử dụng thẻ từ nhưng quản lý tốt hơn thẻ từ.
– Giao diện thiết kế thông minh,màu sắc tương ứng với tình trạng phòng, dễ thao tác, thân thiện.
– Phân quyền tài khoản, nhóm tài khoản linh hoạt.
– Mã hóa dữ liệu, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.
– Hỗ trợ email tự động báo cáo.
– Tích hợp các bản báo cáo chi tiết nhận, trả phòng, xuất nhập kho và thu chi hỗ trợ xuất ra excel.
– Update hỗ trợ thường xuyên các tính năng mới nhất.

Giao diện phần mềm quản lý khách sạn
Giao diện phần mềm quản lý khách sạn

Quản lý kho: Quản lý xuất , nhập, tồn hàng hóa. Quản lý hàng hóa: thông tin, giá cả… Cảnh báo tồn kho.

Quản lý hệ thống: Quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống.Phân quyền người dùng trên hệ thống.Thiết lập loại phòng, giá phòng.Thiết lập sơ đồ phòng trong khách sạn.

Quản lý nguồn điện: Tránh tối đa tình trạng lễ tân gian lận. Tiết kiệm điện. Biết được chính xác thời gian khách lưu trú

Quản lý khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng. Dịch vụ của khách hàng. Quản lý hành trang của khách hàng.

Quản lý sản phẩm: Quản lý thông tin sản phẩm. Quản lý giá nhập và giá bán. Thiết lập định lượng nguyên liệu (nếu có).

Quản lý thu – chi: Quản lý các loại thu, chi trong khách sạn. Quản lý thanh khoản nội bộ. Quản lý lịch sử thu tiền, công nợ

Hệ thống báo cáo – thống kê: Báo cáo doanh thu, lợi nhuận. Báo cáo đặt phòng, nhận phòng, trả phòng… Báo cáo và thống kê hóa đơn, chứng từ. Báo cáo xuất – nhập – tồn. Thống kê danh sách lưu trú.

Giao diện phần mềm quản lý khách sạn tổng thể
Giao diện phần mềm quản lý khách sạn tổng thể

Quản lý đặt phòng: Hệ thống đặt phòng linh hoạt, đặt phòng nhanh, dự kiến chi phí cho khách hàng. Quản lý đặt phòng theo đoàn có chính sách giá linh động.

Quản lý chương trình khuyến mãi: Khuyến mãi theo đối tượng khách hàng. Khuyến mãi theo thời gian. Chính sách giá linh động. Khuyến mãi theo loại phòng.

Quản lý nghiệp vụ: Quản lý hiện trạng phòng, đặt phòng, nhận phòng của khách lẻ và khách đoàn. Quản lý các nghiệp vụ cơ bản: nhận phòng, chuyển phòng, trả phòng, bán hàng…