HIỆP HỘI GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

    • Thành lập theo Quyết định số 157/98/QĐTC ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

GMT Solution đã hợp tác xây dựng phần mềm quản lý lái xe và phụ xe.