CÔNG TY TNHH MINH NHUẬN PHÁT

Thành lập năm 2014 với ngành nghề hoạt động chính là thiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo.
GMT Solution đã hợp tác xây dựng website giới thiệu công ty và phần mềm bốc dự toán báo giá, quản lý khách hàng, hóa đơn và hợp đồng.