CÔNG TY LUẬT TNHH HÃNG LUẬT NGUYÊN GIÁP

Thành lập năm 2010, là hãng luật duy nhất đang tư vấn cho các doanh nghiệp vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
GMT Solution đã hợp xây dựng website giới thiệu doanh nghiệp và đang xây dựng phần mềm quản lý nhân sự.